Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Sierpień 2021r. - AgioFunds