2021 08 27 Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Komunalny FIZ - AgioFunds