Ogłoszenie w sprawie zmiany Statutu ENRAV FIZ AN- sprostowanie z dnia 26.08.2021 r. - AgioFunds