2021 08 25 Ogłoszenie o wykupie CI FORSYTHIA CAPITAL FIZ AN z dnia 25.10.2021 - AgioFunds