Ogłoszenie o zmianie statutu VALUE FIZ z dnia 05.08.2021 r, - AgioFunds