Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN z dnia 3.08.2021 r. - AgioFunds