Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Lipiec 2021 - AgioFunds