2021 07 23 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów GRIT CAPITAL FIZ - AgioFunds