2021 07 19 tekst jednolity statutu funduszu EUCO FIZ AN - AgioFunds