2021 07 19 Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu EUCO FIZ AN - AgioFunds