Ogłoszenie o zmianie Statutu GRIT CAPITAL FIZ z dnia 09.07.2021 r. - AgioFunds