2021 07 09 Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Grit Capital FIZ - AgioFunds