2021 07 07 Drugie Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Aforti Microloans FIZ AN w likwidacji - AgioFunds