2021 07 06 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu GRIT CAPITAL FIZ na 29.07.2021 r. - AgioFunds