2021 06 23- Pierwsze Ogłoszenie o otwarciu likwidacji funduszu Aforti Microloans FIZ AN - AgioFunds