2021 06 23 Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Aforti Microloans FIZ AN - AgioFunds