Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów GPV I FIZ AN z dnia 23.06.2021 r. - AgioFunds