2021 06 21 tekst jednolity statutu funduszu Euco FIZ AN - AgioFunds