2021 06 21 Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Euco FIZ AN - AgioFunds