2021 06 16 tekst jednolity Statutu Funduszu EUCO FIZ AN - AgioFunds