2021 06 02 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów funduszu Propertum FIZ AN w sprawie wyboru audytora - AgioFunds