Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów GRIT CAPITAL FIZ z dnia 02.06.2021 r. - AgioFunds