2021 06 02 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów funduszu GRIT CAPITAL FIZ w sprawie wyboru audytora - AgioFunds