2021 05 28 Ogłoszenie o zmianie Statutu Funduszu GRIT CAPITAL FIZ - AgioFunds