Ogłoszenie o zmianie Statutu GRIT CAPITAL FIZ z dnia 28.05.2021 r. - AgioFunds