2021 05 18 ogłoszenie o zwołaniu ZI AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN w sprawie wyboru audytora - AgioFunds