Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN na dzień 10.06.2021 r. - AgioFunds