2021 05 18 Ogłoszenie o zmianie Statutu Funduszu LC ASSET NS FIZ - AgioFunds