2021 05 05 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów funduszu Aforti Microloans FIZ AN na dzień 27.05.2021 - AgioFunds