Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN z dnia 2.03.2021 r. - AgioFunds