2020 10 14 wezwanie nr 2 do złożenia dokumentów akcji - AgioFunds