2020 09 28 wezwanie nr 1 do złożenia dokumentów akcji - AgioFunds