2020 08 18 uchwała nr 32 ZWZ_w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki - AgioFunds