2019 04 30 ogłoszenie o zwołaniu ZI na dzień 25 maja 2020 r. - AgioFunds