Ogłoszenie o zmianie prospektu AGIO Aktywnej Alokacji SFIO - AgioFunds