Ogłoszenie o zamiarze przekształcenia funduszu AGIO Aktywnej Alokacji w subfundusz AGIO SFIO - AgioFunds