Uchwała zarządu w sprawie zmiany nazwy oraz polityki inwestycyjnej subfunduszu AGIO Delta - AgioFunds