Bieżąca wartość

37.88 PLN

Wynik inwestycyjny (2018-12-12)

+2,43%

Aktywa pod zarządzaniem (2018-12-03)

5,04 mln PLN

Benchmark

WIG20TR

Udział akcji w portfelu

99,81%

Polityka dywidendowa

Akumulacja

Polityka i cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu WIG20 Total Return.

Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie ciągłej replikacji fizycznej, polegającej na bezpośredniej inwestycji w akcje zaliczane do indeksu WIG20TR oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury indeksu odniesienia (kontrakty futures). Udział fizycznej replikacji jest nie niższy niż 75% łącznej ekspozycji portfela funduszu na indeks odniesienia.

Charakterystyka

Forma funduszu Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Data rejestracji 2018-10-29

ISIN PLBTETF00015

Wycena Każdy dzień sesyjny

Waluta PLN

Zarządzający Kazimierz Szpak / Zbigniew Kowalczyk

Metoda replikacji Replikacja fizyczna (min.75%)
Replikacja syntetyczna (max.25%)

Market Maker Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Depozytariusz mBank SA

Dlaczego warto?

Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.

Wyniki inwestycyjne

Ładuję dane...

Beta ETF WIG20TRWIG20TR

{{ stats.date.end }}
{{ stats.value.end | agiocurrency }} %

Informacje o benchmarku

Pozycje w indeksie

Spółka Udział w indeksie Kapitalizacja [mln]
Alior Bank SA2,32%7 237 262 802,00
CCC SA2,74%8 521 776 000,00
CD Projekt SA4,89%14 802 480 000,00
Cyfrowy Polsat SA2,92%14 504 903 642,00
Energa SA0,88%3 846 683 489,00
Eurocash SA0,64%2 424 224 442,00
Jastrzębska Spółka Węglowa SA1,70%8 054 435 485,00
KGHM Polska Miedź SA6,01%18 700 000 000,00
LPP SA4,74%14 263 657 100,00
Grupa Lotos SA3,43%15 529 362 408,00

Stan aktualny na: 2018-12-03

 

Spółka Udział w indeksie Kapitalizacja [mln]
mBank SA2,54%17 584 917 903,00
Orange Polska SA1,46%6 299 315 899,00
Bank Polska Kasa Opieki SA8,54%29 724 731 350,00
PGE Polska Grupa Energetyczna SA4,39%21 857 504 091,00
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA5,11%38 541 360 096,00
Polski Koncern Naftowy Orlen SA14,86%46 663 058 555,00
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA14,65%51 962 500 000,00
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA11,64%37 520 074 350,00
Santander Bank Polska SA5,40%35 938 853 425,00
Tauron Polska Energia SA1,16%4 136 016 569,00

Sektory

banki 33,44%
odzież i kosmetyki 7,48%
gry 4,89%
telekomunikacja 4,38%
energia 6,43%
sieci handlowe 0,64%
górnictwo 7,71%
paliwa i gaz 23,39%
ubezpieczenia 11,64%
Poziom ryzyka
Wysoki 6/7

Rekomendowany okres inwestycyjny
3-5 lat

  Min. pierwsza wpłata
ok. 40 zł

Typ funduszu
akcji polskich

Opłaty

Opłata za zarządzanie max. 0,5%

Opłata subskrypcyjna
Rynek pierwotny: 2,00%
Rynek wtórny: brak

Opłata za wykup
Rynek pierwotny:  1,00%
Rynek wtórny: brak

Informacje o wyemitowanych Certyfikatach

Dane na dzień Wycena Certyfikatu [zł] Liczba Certyfikatów [szt]
2018-12-12 37,88 130 102
2018-12-11 36,98 130 102
2018-12-10 37,33 130 102
2018-12-07 37,99 130 102
2018-12-06 38,20 130 102

 

Historia wycen Certyfikatów

Informacje o ekspozycji Funduszu

Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN) 130 102 zł

Łączna ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia (% SWAN), w tym z tytułu:

99,81%
  •  akcji
99,81%
  •  instrumentów pochodnych
0,00%
Struktura Certyfikatu dla wykupu za papiery

WIG20 Total Return

Indeks WIG20TR obliczany jest od 3 grudnia 2012 roku na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. WIG20TR jest indeksem dochodowym co oznacza, że na jego wartość składają się zarówno ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend.