Strefa FIZ - AgioFunds

Aktualności

Strefa FIZ

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zaleceniem KNF, wyceny certyfikatów funduszy oferujących je w drodze oferty niepublicznej, dostępne są w naszym serwisie wyłącznie po zalogowaniu w Strefie FIZ.

Inwestorzy, którzy posiadają certyfikaty ww funduszy, otrzymali dane potrzebne do zalogowania w Strefie FIZ po przydziale certyfikatów (listem poleconym). W razie problemów z logowaniem prosimy o kontakt: agiofunds@agiofunds.pl