Komunikat o tymczasowym zawieszeniu na okres 2 tygodni żądań odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu AGIO Kapitał SFIO - AgioFunds

Aktualności

Komunikat o tymczasowym zawieszeniu na okres 2 tygodni żądań odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu AGIO Kapitał SFIO

W dniu 1 kwietnia 2020, Zarząd AgioFund TFI SA, działając na podstawie art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu na okres 2 tygodni żądań odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu AGIO Kapitał, wydzielonego w ramach funduszu inwestycyjnego AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w związku z tym, że w okresie ostatnich 2 tygodni suma wartości odkupionych przez fundusz jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów funduszu.

Szczegóły znajdziecie Państwo w Ogłoszeniu po adresem: https://agiofunds.pl/wp-content/uploads/2020/04/Oświadczenie-Agio-Kapitał_02.04.2020-3.pdf