Komunikat o przedłużeniu zawieszenia do dnia 1 czerwca 2020 r. włącznie żądań odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu AGIO Kapitał SFIO - AgioFunds

Aktualności

Komunikat o przedłużeniu zawieszenia do dnia 1 czerwca 2020 r. włącznie żądań odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu AGIO Kapitał SFIO

W dniu 1 kwietnia 2020, Zarząd AgioFunds TFI SA, działając na podstawie art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu na okres 2 tygodni żądań odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu AGIO Kapitał, wydzielonego w ramach funduszu inwestycyjnego AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
Na podstawie udzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody, zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu AGIO Kapitał ulega przedłużeniu od dnia 16 kwietnia 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. włącznie.

Szczegóły znajdziecie Państwo w Ogłoszeniu po adresem: Oświadczenie Agio Kapitał SFIO 16.04.2020