AGIO Pieniężny PLUS zmienił nazwę na AGIO Oszczędnościowy PLUS - AgioFunds

Aktualności

AGIO Pieniężny PLUS zmienił nazwę na AGIO Oszczędnościowy PLUS

Uprzejmie informujemy,  że od 1 stycznia 2019 roku zmieniła się nazwa AGIO Pieniężny PLUS na AGIO Oszczędnościowy PLUS. Zmiana wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie funduszy rynku pieniężnego.

Dokonana zmiana nie wpływa w żaden sposób na Państwa inwestycje. Subfundusz nadal realizuje tę samą politykę inwestycyjną. Nie wiąże się to również z koniecznością dopełniania dodatkowych formalności.