Ryzyko kredytowe – jak przewidzieć upadłość emitenta? - AgioFunds

Aktualności

Ryzyko kredytowe – jak przewidzieć upadłość emitenta?

“Inwestując w obligacje korporacyjne ponosimy ryzyko kredytowe emitentów. Jak przewidzieć niewypłacalność emitenta? Skąd wiadomo, czy spółka spłaci swoje zobowiązania? Jakie czynniki mogą świadczyć o pogorszeniu jej kondycji finansowej?” Ze Zbigniewem Kowalczykiem, zarządzającym funduszem Agio Kapitał, rozmawiał Artur Wiśniewski, aktywny makler i inwestor indywidualny.

Cały wywiad dostępny jest na stronie: http://okiemmaklera.com/ryzyko-kredytowe-kowalczyk-agio-funds/