Wojna handlowa może przycichnąć - AgioFunds

Aktualności

Wojna handlowa może przycichnąć

Bez wątpienia pojawiające się z dużą regularnością epizody nasilania się napięć w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, są jednym z głównych czynników destabilizujących sytuację na rynkach finansowych oraz zagrażających globalnej koniunkturze. W ostatnich dniach konflikt znów mocno przybrał na sile, powodując tąpnięcie indeksów na Wall Street oraz idące w ślad za tym pogorszenie się nastrojów na pozostałych parkietach. Z inwestycyjnego punktu widzenia największym kłopotem jest brak przewidywalności działań, głównie ze strony amerykańskiej administracji. Można się domyślać, że są one podporządkowane głównemu celowi Donalda Trumpa, jakim jest reelekcja w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Taka może zaś stanowić podstawę do próby nakreślenia scenariuszy wydarzeń w perspektywie kilkunastu miesięcy.

Naszym zdaniem bardzo prawdopodobna jest sytuacja, w której należy spodziewać się stopniowego wygaszania napięć w wojnie handlowej wraz z pogarszaniem się sytuacji na rynkach finansowych, słabnięciem koniunktury w amerykańskiej gospodarce i zbliżaniem się terminu wyborów w USA. Warunkami ponownego wyboru Donalda Trumpa na kolejną kadencję niewątpliwie są między innymi dobra kondycja zarówno giełdy, jak i gospodarki. Z tego punktu widzenia, działania amerykańskiego prezydenta w kolejnych miesiącach będą ukierunkowane na te dwa cele, co będzie wymagało złagodzenia wojennej retoryki, zamrożenia sporu, a być może nawet pozorowania jego zakończenia. Taki scenariusz byłby oczywiście pozytywny z punktu widzenia rynków finansowych, dając szansę przedłużenia hossy na Wall Street o co najmniej kilkanaście miesięcy oraz zmniejszenia awersji do ryzyka. Z takiego rozwoju wydarzeń skorzystałyby także pozostałe giełdy, w tym warszawski parkiet. Jednocześnie jednak należy się liczyć z okresowym występowaniem silniejszych zawirowań na rynkach, a to powinno skłaniać do utrzymywania zrównoważonej struktury portfela, umożliwiającej jednocześnie jego ewentualną przebudowę, w zależności od zmian sytuacji.