SIERPIEŃ NA RYNKU AKCYJNYM I OBLIGACYJNYM - AgioFunds

Aktualności

SIERPIEŃ NA RYNKU AKCYJNYM I OBLIGACYJNYM

Sierpień na warszawskim parkiecie należał do najgorszych miesięcy od prawie półtora roku. Skala spadków wydaje się jednak zbyt duża, zarówno w kontekście sytuacji bieżącej w gospodarce i spółkach, jak i jej perspektyw.

Indeks największych spółek warszawskiego parkietu zniżkował w sierpniu o 6,2 proc. Był to najmocniejszy miesięczny spadek od marca ubiegłego roku. Podobnie jak wówczas, obecna przecena jest głównie efektem pogorszenia się nastrojów na światowych rynkach finansowych i podobnie jak wówczas, WIG20 traci znacząco mocniej na wartości niż wskaźnik rynków wschodzących, który w sierpniu poszedł w dół jedynie o 3,8 proc. Eskalacja amerykańsko chińskiego konfliktu handlowego oraz obawy o perspektywy globalnej gospodarki negatywnie wpłynęły także na sytuację na głównych światowych giełdach, powodując znaczący wzrost nerwowości. Jednak indeksy zarówno w Niemczech, jak i w Stanach Zjednoczonych zniżkowały w umiarkowanym stopniu, po około 2 proc. Na sytuację w naszym regionie , w tym na postrzeganie warszawskiej giełdy, negatywnie wpływa wyraźne już spowolnienie w gospodarce strefy euro, a głównie niemieckiej, zaś w skali globalnej niepokój budzi odwrócenie krzywej rentowności amerykańskich obligacji, które w przeszłości z dużą trafnością pozwalało spodziewać się recesji. Sygnały ostrzegawcze rynek długu wysyła już od kilku miesięcy, a w sierpniu ujawniły się one w najbardziej klasycznej formie, czyli w postaci zejścia rentowności obligacji dziesięcioletnich poniżej rentowności papierów dwuletnich.

Patrząc na aktywność emitentów i inwestorów na rynku pierwotnym papierów dłużnych firm, sierpień zupełnie nie zasługuje na miano miesiąca wakacyjnego. W Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych zarejestrowano w sierpniu niemal 40 emisji obligacji. Zdecydowana większość z nich to papiery spółek finansowych, głównie firm leasingowych, faktoringowych oraz banków hipotecznych, a więc adresowanych
przede wszystkim do inwestorów finansowych i instytucjonalnych. Wyjątkiem w tej grupie była kierowana do inwestorów indywidualnych emisja obligacji PKO Banku Hipotecznego o wartości 45 mln zł. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem i zakończyła się 37 proc. redukcją zapisów, co wskazuje na w tej grupie inwestorów jest spory potencjał popytowy, choć koncentruje się on na papierach o niskim poziomie ryzyka.
Dane za lipiec pokazują, że zwiększa się zainteresowanie funduszami obligacji korporacyjnych, które zanotowały wyraźny wzrost napływu kapitału. W sierpniu nadal aktywnie kapitału poszukiwały firmy deweloperskie, głównie mniejsze i mniej znane, w tym oferujące papiery wysokodochodowe, z oprocentowaniem wynoszącym 11,9-12,5 proc., a więc obarczone większym ryzykiem.

Czytaj cały komentarz rynkowy: komentarz rynkowy – sierpień 2019