Komentarze do wyników funduszy AgioFunds TFI - AgioFunds

Aktualności

Komentarze do wyników funduszy AgioFunds TFI

komentarze do wyników

Zapraszamy do lektury przygotowanych przez Zarządzających AgioFunds TFI komentarzy rynkowych, w których znajdą Państwo opis najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w sierpniu na rynkach: krajowych, zagranicznych, rynkach akcji i obligacji, jak te wydarzenia wpłynęły na wyniki funduszy oraz czego można oczekiwać w nadchodzących tygodniach.

“Podtrzymujemy neutralne stanowisko ze względu na sytuację na krajowym rynku TFI. Wyniki spółek, ich perspektywy i wyceny są bardzo atrakcyjne. Szansą na rozbudzenie rynku może być przyjęty przez rząd program PPK. Docelowo nabycia polskich akcji w ramach programu wyniosą około 10 mld złotych rocznie. Tym niemniej w 2019 roku będzie to zaledwie 3-4 mld, ze względu na stopniowe obejmowanie programem kolejnych pracodawców.”

Czytaj całość: Komentarz miesięczny – sierpień 2018