Zasadami korzystania z newslettera

Zapisując się do newslettera e-mail

  1. Wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dotyczących AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, oraz funduszy inwestycyjnych utworzonych i zarządzanych przez nią, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, i w tym celu udostępniasz swój adres e-mailowy.
  2. Wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym internetowym formularzu do celów marketingowych przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, fundusze inwestycyjne utworzone i zarządzane przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w tym w szczególności na przesyłanie informacji o produktach i usługach oferowanych przez te podmioty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także oświadczasz, że zostałeś poinformowany o prawach i obowiązkach wynikających z tej Ustawy, w tym o prawie wglądu do swoich danych osobowych, do dokonywania modyfikacji w subskrypcji oraz do rezygnacji z subskrypcji poprzez zgłoszenie tego faktu Administratorowi danych drogą e-mailową. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych będzie AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Każdy subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości lub zgłoszenie rezygnacji bezpośrednio do administratora danych na adres e-mai: agiofunds@agiofunds.pl.