Rada Nadzorcza

Andrzej Dorosz

Przewodniczący Rady Nadzorczej, ur. 1943r. Dr hab. Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie, absolwent SGPiS w Warszawie, absolwent studiów podyplomowych w London School of Economics, stypendysta British Council. Z rynkiem finansowym związany od 1994 roku. W latach 1994-1998 zatrudniony w Banku Pekao S.A. na stanowiskach: Dyrektor Departamentu, Wiceprezes i Prezes Zarządu. W latach 1998-2004 Prezes Zarządu Skarbiec TFI S.A. W latach 2004-2006 Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. W latach 2007-2008 Prezes Zarządu akf leasing Polska S.A.

Iwona Przychocka

Członek Rady Nadzorczej, ur. 1972r. Dr nauk ekonomicznych, profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Dziekan Wydziału Zarządzania i Finansów w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa oraz wykładowca Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej – Curie. Prowadzi zajęcia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, finansów przedsiębiorstwa oraz rynku finansowego.  Autorka wielu publikacji oraz pozycji książkowych, m.in. „Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w dobie postępującej globalizacji” oraz „Podstawy finansów. Zarys problemów” (książka dwujęzyczna). Uczestniczy w konferencjach naukowych w różnych ośrodkach akademickich, w kraju i zagranicą.

Robert Sochacki

Członek Rady Nadzorczej, ur. 1968r. Absolwent Politechniki Warszawskiej, dyplomowany analityk finansowy (Chartered Financial Analyst Program – CFA ) ukończył również IESE Business School – Advanced Management Program. Karierę zawodową rozpoczął w Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., skąd przeszedł do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Państwowego. Następnie pracował w Credit Lyonnais Bank Polska S.A. na stanowisku Kierownik Zespołu Sprzedaży Departamentu Skarbu. Pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego gdzie odpowiedzialny był za nadzór nad obszarem rynków finansowych, finansowania projektów inwestycyjnych i sprzedaży. W latach 2011-2014 Członek Zarządu Opera TFI oraz Opera Dom Maklerski. Aktualnie Członek Zarządu w Beta Securities Poland S.A.

Michał Dec

Członek Rady Nadzorczej, ur. 1980r. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 roku partner, radca prawny i doradca podatkowy w Marek Kolibski, Andrzej Nikończyk, Michał Dec i Partnerzy Kancelaria Doradców Podatkowych i Radców Prawnych. W latach 2009 – 2014 doradca podatkowy w Spółce Doradztwa Podatkowego Ożóg  i Wspólnicy sp. z o.o.

Filip Suchta

Członek Rady Nadzorczej, ur. 1984r. Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczął jako prawnik w BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., później pracował jako inspektor nadzoru w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od 2007 roku związany z Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.J. na stanowiskach: prawnik, associate, senior associate, radca prawny i wspólnik