Program Inwestycyjny MultiKapitał

 

pimk4

 

multikap3

 

 

Charakterystyka Programu

 Horyzont inwestycyjny

 6 lat

Min. pierwsza wpłata

5000 zł

Min. kolejna wpłata

100 zł

Wycena

dzienna 

Waluta

PLN

Opłaty w Programie

Opłata za nabycie

5%

Opłata za odkupienie

0 zł

Opłata za zmianę strategii

0 zł

Rachunek do nabyć

Rachunek do nabyć PLN

90 1140 1010 0000 5568 6700 1001