DALEKI WSCHÓD FIZ Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu w likwidacji

 

 

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych poszukujących ekspozycji na rynki azjatyckie w tym między innymi na akcje i obligacje renomowanych spółek notowanych na giełdach Chin, Hong Kongu, Singapuru i Tajwanu, a także dla inwestorów poszukujących ekspozycji i akceptujących zarówno korzyści jak i ryzyko walutowe związane z takimi walutami jak: CNY (juan chiński), HKD (dolar hongkoński), TWD (dolar tajwański), SGD (dolar singapurski), USD i EUR.

Styl zarządzania ma charakter selektywny, sektorowy, branżowy z szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań społecznych charakteryzujących kulturę chińską i społeczeństw krajów Dalekiego Wschodu.

Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów dzięki inwestycji w akcje i obligacje globalnych spółek chińskich i Dalekiego Wschodu, charakteryzujących się wysoką płynnością, międzynarodowym modelem biznesowym o niskich wskaźnikach poziomu zadłużenia w stosunku do zgromadzonych aktywów. Fundusz nie bazuje na benchmarku, lecz będzie dążył do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku.

Dodatkowo, swoją wiedzą i pasją Fundusz wspierają Specjaliści, którzy w codziennym życiu zawodowym i prywatnym współpracują w środowisku polsko-chińskim oraz polsko-azjatyckim.

Wyniki zarządzania na 30.05.2018 r.

 

1M 3M 6M 12M YTD od początku
5,54% 7,53% 8,58% 4,14% 7,01% 4,15%

 

 

Charakterystyka Funduszu:

Benchmark:                                          brak

Typ funduszu:                                      mieszany: akcji i obligacji spółek chińskich i azjatyckich

Forma funduszu:                                 FIZ

Typ emisji:                                            niepubliczna

Początek działalności:                        maj 2017

Poziom ryzyka:                                    5 w skali 1 do 7 (gdzie 1 ryzyko niskie, 7 wysokie)

Horyzont Inwestycyjny:                    nieokreślony

Zarządzająca:                                       Baihui Jiang

Wycena:                                                miesięczna

Waluta do wpłat:                                USD, EUR, PLN

Min. Pierwsza wpłata:                       40 tysięcy EUR lub równowartość w PLN lub USD