Aktualności

Komunikaty

AGIO Akcji PLUS otrzymał najwyższą oceną 5a

Pod względem wysokości osiągniętej 12-miesięcznej stopy zwrotu AGIO Akcji PLUS zajął drugie miejsce w grupie liczącej blisko 60 polskich funduszy akcyjnych uniwersalnych – wartość jego jednostki wzrosła o przeszło +41%, czyli blisko dwa razy więcej niż średnia. Jak wyjaśnia Bartosz Arenin, zarządzający funduszem, na osiągniętą stopę zwrotu wpłynęły zasadniczo trzy główne czynniki. – Najważniejsza okazała się być odpowiednia selekcja – inwestycje rozpoczęliśmy zdecydowanie od naszych najlepszych pomysłów inwestycyjnych. Ponadto, fundusz jest skoncentrowany przede wszystkim na polskim rynku. Dzięki temu nasz produkt skorzystał z pozytywnego sentymentu…

Czytaj więcej

Na koniec grudnia 2016 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 7,10 mld zł.

Na koniec grudnia 2016 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 7,10 mld zł. Oznacza to wzrost o 1,72 mld zł od stycznia 2016 roku. Aktywa funduszy AgioFunds TFI skierowanych do szerokiego grona inwestorów wyniosły na koniec grudnia 2016 blisko 1,19 mld zł. Fundusze dedykowane AgioFunds TFI, które są skierowane do określonych inwestorów bądź ograniczonej liczby inwestorów, wyniosły na koniec grudnia 2016 roku ponad 5,38 mld zł. Na koniec grudnia 2016 roku AgioFunds TFI zarządzało w sumie 58…

Czytaj więcej

Na koniec listopada 2016 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 6,87 mld zł.

Na koniec listopada 2016 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 6,87 mld zł. Oznacza to wzrost o 1,49 mld zł od początku roku. Aktywa funduszy AgioFunds TFI skierowanych do szerokiego grona inwestorów spadły o blisko 8 mln zł i wyniosły na koniec listopada 2016 blisko 1,24 mld zł. Fundusze dedykowane AgioFunds TFI, które są skierowane do określonych inwestorów bądź ograniczonej liczby inwestorów, spadły o 1 mln zł i wyniosły na koniec listopada 2016 roku ponad 5,64 mld zł….

Czytaj więcej