Aktualności

Komunikaty

Na koniec kwietnia 2017 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 7,06 mld zł

Na koniec kwietnia 2017 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 7,06 mld zł. Aktywa funduszy AgioFunds TFI skierowanych do szerokiego grona inwestorów wyniosły na koniec kwietnia 2017 ponad 1,0 mld zł. Fundusze dedykowane AgioFunds TFI, które są skierowane do określonych inwestorów bądź ograniczonej liczby inwestorów, wyniosły na koniec kwietnia 2017 roku ponad 6 mld zł. Na koniec kwietnia 2017 roku AgioFunds TFI zarządzało w sumie 57 funduszami, w tym 15 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona…

Czytaj więcej

Na koniec marca 2017 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 7,04 mld zł

Na koniec marca 2017 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 7,04 mld zł. Aktywa funduszy AgioFunds TFI skierowanych do szerokiego grona inwestorów wyniosły na koniec marca 2017 ponad 1,0 mld zł. Fundusze dedykowane AgioFunds TFI, które są skierowane do określonych inwestorów bądź ograniczonej liczby inwestorów, wyniosły na koniec marca 2017 roku ponad 6 mld zł. Na koniec marca 2017 roku AgioFunds TFI zarządzało w sumie 60 funduszami, w tym 15 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona…

Czytaj więcej

AGIO Akcji PLUS otrzymał najwyższą oceną 5a

Pod względem wysokości osiągniętej 12-miesięcznej stopy zwrotu AGIO Akcji PLUS zajął drugie miejsce w grupie liczącej blisko 60 polskich funduszy akcyjnych uniwersalnych – wartość jego jednostki wzrosła o przeszło +41%, czyli blisko dwa razy więcej niż średnia. Jak wyjaśnia Bartosz Arenin, zarządzający funduszem, na osiągniętą stopę zwrotu wpłynęły zasadniczo trzy główne czynniki. – Najważniejsza okazała się być odpowiednia selekcja – inwestycje rozpoczęliśmy zdecydowanie od naszych najlepszych pomysłów inwestycyjnych. Ponadto, fundusz jest skoncentrowany przede wszystkim na polskim rynku. Dzięki temu nasz produkt skorzystał z pozytywnego sentymentu…

Czytaj więcej