Aktualności

Komentarze

Obligacyjne obawy i nadzieje

Gwałtowny odwrót od obligacji, widoczny w mniejszej lub większej skali na wszystkich rynkach, jest obecnie głównym powodem do niepokoju. Jego konsekwencje mogą w różny sposób oddziaływać na sytuację na innych rynkach, a także w gospodarkach szczególnie wrażliwych na zmiany rynkowych stóp procentowych oraz fluktuacje kapitału. Trudno się tym obawom dziwić, mając w pamięci prowadzone od wielu lat niestandardowe działania banków centralnych, których skutkiem ubocznym było wyhodowanie bańki na obligacjach i doprowadzenie w ekstremalnych przypadkach do sytuacji, w której inwestorzy godzili…

Czytaj więcej

Pierwszy tydzień z Trumpem

Rynki finansowe wciąż żyją wynikami amerykańskich wyborów i analizują zarówno wcześniejsze deklaracje prezydenta elekta, jak i jego najnowsze wypowiedzi, doszukując się wskazówek dotyczących jego przyszłej polityki i decyzji mogących mieć wpływ na gospodarkę. Choć wciąż jeszcze trudno mówić o pewności w wielu kwestiach i zbyt wcześnie jest na bardziej długofalowe wnioski, to niektóre tendencje są na tyle wyraźne i silne, że sugerują, iż inwestorzy z dużym przekonaniem optują za ich kontynuacją i niełatwo będzie o zmianę poglądów. Warto zwrócić uwagę…

Czytaj więcej

Rynek obligacji nabiera rumieńców

W ferworze rynkowych zmian, jakie w napięciu obserwujemy po zaskakującym wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych, nie można nie zwrócić uwagi na obligacje. W ślad za amerykańskimi, mocno tanieją papiery dłużne o stałym oprocentowaniu w niemal wszystkich krajach. Tendencja ta pojawiła się już nieco wcześniej, wraz z pierwszymi sygnałami odradzania się inflacji, jednak zapowiedzi republikańskiego prezydenta elekta sprawiły, że nabrała ona dynamiki. Nie ominęła także naszego rynku. Polskie obligacje dziesięcioletnie zaczęły tanieć już od połowy sierpnia, w wyniku czego ich rentowność…

Czytaj więcej