Aktualności

Komentarze

Program lekceważenia kapitału

Zaledwie kilka tygodni po prezentacji budzącego pewne nadzieje Programu Budowy Kapitału, będącego ważną częścią szerszego planu rozwojowego polskiej gospodarki oraz w dniu, w którym szefowa warszawskiej giełdy ujawniła ambitny plan podwojenia w najbliższych latach przychodów i zysków kierowanej przez siebie spółki, poznaliśmy alternatywny Plan Lekceważenia Kapitału i Inwestorów. Trudno inaczej nazwać zaprezentowany w Sejmie przez ministra energii zestaw twierdzeń, odnoszących się do rynku kapitałowego i inwestorów w szczególności oraz zapowiedzi działań, które w niezawodny sposób prowadzą do osłabienia rynku i…

Czytaj więcej

Najwyższy stopień niepewności

Na kilkadziesiąt godzin przed posiedzeniami komitetu otwartego rynku rezerwy federalnej i Banku Japonii, rynki finansowe pozostają w głębokiej niepewności w kwestii decyzji, jakie mogą być podjęte. Choć prawdopodobieństwo podniesienia przez Fed stóp procentowych szacowane jest na zaledwie około 20 proc., rentowność dziesięcioletnich amerykańskich obligacji pozostaje na najwyższym od dwóch miesięcy poziomie około 1,7 proc. Stosunkowo mocno trzyma się dolar, a rozchwiane do niedawna indeksy nowojorskiej giełdy zamarły w bezruchu. Niepewność, w tak istotnych kwestiach jak kierunek i tempo zmian polityki…

Czytaj więcej

Złe dane poprawiają nastroje

Czwartkowe publikacje gorszych niż się spodziewano danych, dotyczących między innymi sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej oraz wykorzystania mocy produkcyjnych w amerykańskiej gospodarce, poprawiły humor inwestorom. Indeksy na nowojorskim parkiecie poszły w górę o 1 proc., powstrzymując trwającą od kilku dni przecenę akcji. Złe informacje makroekonomiczne oddalają perspektywę podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a mechanizm ten przypomina, jak duże znaczenie dla sytuacji na rynkach finansowych wciąż ma polityka pieniężna. Jej narzędzia powinny służyć przede wszystkim wspieraniu wzrostu gospodarczego i w ten…

Czytaj więcej