Aktualności

Komentarze

Długa droga od lokat do akcji

Obserwując przepływy kapitału między poszczególnymi segmentami rynku finansowego i rodzajami aktywów, wciąż widoczna jest wyraźna niechęć do podejmowania ryzyka, które jest ceną za szansę osiągnięcia wyższego zysku. Najbardziej aktywnych i świadomych inwestorów indywidualnych na krótko do kupna akcji zachęciła trwająca na warszawskiej giełdzie od listopada ubiegłego roku do maja fala wzrostów. Jednak już pierwsze sygnały wyhamowania jej impetu ograniczyły napływ kapitału do funduszy akcyjnych. Przesuwanie oszczędności z lokat bankowych rozpoczęło się mniej więcej rok temu, a na sile przybrało dopiero…

Czytaj więcej

Warszawska giełda odporna na zawirowania

Polityczne wydarzenia w kraju w żaden sposób nie wpłynęły negatywnie na sytuację na warszawskiej giełdzie, a także na złotego i obligacje skarbowe. To pokazuje, że nasz rynek pozostaje pod wpływem nastrojów na świecie, w szczególności zaś na nastawienie inwestorów do rynków wschodzących. To zaś wciąż jest bardzo pozytywne i wszystko wskazuje na to, że pozostanie takie jeszcze przez jakiś czas, być może długi, sądząc po sytuacji technicznej indeksu giełd emerging markets, który przełamał trwającą od około dziesięciu lat tendencję spadkową….

Czytaj więcej

Inwestycje w Chinach coraz łatwiejsze

Po decyzji MSCI o włączeniu 222 chińskich spółek do indeksu MSCI EM Index, tym razem rząd chiński wykonał pozytywny ruch w kierunku zagranicznych przedsiębiorców. W tym tygodniu Rada Państwa Chińskiej Republiki Ludowej (The State Council) zatwierdziła 3 letni plan bardziej przystępnego i transparentnego dostępu zagranicznych przedsiębiorstw do sektora usług w pekińskiej strefie gospodarczej. W programie uwzględniono następujące sektory: finansowy, turystyczny, naukowym, technologiczny, internetowy, komunikacyjny, kulturowy i edukacyjny. Zagranicznym inwestorom zwiększono między innymi limity kapitału inwestycyjnego, który będą mogli przeznaczyć na samodzielne projekty…

Czytaj więcej