Aktualności

Komentarze

Komentarze do wyników AgioFunds TFI

Zapraszamy do lektury przygotowanych przez Zarządzających AgioFunds TFI komentarzy rynkowych, w których znajdą Państwo opis najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w marcu na rynkach: krajowych, zagranicznych, rynkach akcji i obligacji, jak te wydarzenia wpłynęły na wyniki funduszy oraz czego można oczekiwać w nadchodzących tygodniach. Komentarz miesięczny – marzec 2018

Czytaj więcej

Niskie wyceny i wyższe ryzyko

Większość posiadaczy oszczędności zdecydowanie preferuje najbardziej bezpieczne i najprostsze formy ich lokowania, choć jednocześnie nie przynoszą one zbyt wysokich profitów. Ostrożność to wciąż konsekwencja kryzysu finansowego, mimo że od jego wybuchu minęło już dziesięć lat. Niewielkie zyski z lokat i obligacji, ostatnio coraz mocniej uszczuplane przez inflację, to efekt rekordowo niskich stóp procentowych, będących także „pokłosiem” owego kryzysu. Poszukiwanie alternatyw sprowadza się głównie do funduszy o najbardziej bezpiecznym profilu portfela, a więc obligacji i instrumentów rynku pieniężnego. Rynek akcji, który…

Czytaj więcej

Niepewność nie oznacza rezygnacji

Rozpoczęta w pierwszych dniach lutego dynamiczna spadkowa korekta, zmąciła optymizm panujący na rynkach finansowych od dłuższego czasu. W miejsce spokoju pojawiła się niepewność. Głównym powodem niepokoju stało się przypuszczenie, że Fed gotów byłby przyspieszyć zaostrzanie swej polityki pieniężnej, czyli dokonać w tym roku nie trzech podwyżek stóp procentowych, z czym rynki już się pogodziły, lecz czterech. Podstawą tego przypuszczenia stały się zaskakująco dobre dane z amerykańskiego rynku pracy. Choć nie wszystkie parametry makroekonomiczne były równie optymistyczne, niepewność pozostała. Jeśli chodzi…

Czytaj więcej